Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Hướng dẫn tạo reaction (cảm xúc) máy bay và lửa trên facebook

Nhân việc ngày hôm nay có một số bạn được Facebook update reaction mới thì mình có làm một tool nho nhỏ để các bạn chưa được update reaction cũng có thể sử dụng được reaction máy bay và lửa trên facebook.

https://fb-reaction.glitch.me/react?access_token=<access_token>&post_id=<post_id>&reaction_type=<PLANE|FIRE>

Trong đó:

- <access_token> là token lấy ở trang cá nhân của bạn (bạn vào view-source:https://fb.com/me, hoặc vào https://fb.com/me và nhấn Ctrl + U trên Chrome, sau đó search từ khóa "access_token" và copy đoạn bắt đầu bằng "EAAA...").

- <post_id> là id của bài viết bạn muốn react, ví dụ link bài viết của mình là https://www.facebook.com/vietthao2000/posts/2027213057607469 thì id sẽ là 2027213057607469

- <PLANE|FIRE> là loại reaction, PLANE là  và FIRE là 🔥- Các bạn lưu ý bỏ cả <> đi nhé

VD: 
https://fb-reaction.glitch.me/react?access_token=EAAA....&post_id=2027213057607469&reaction_type=FIRE


Chúc các bạn thành công! Nếu các bạn làm được thì hãy comment ở dưới cho mọi người cùng biết nhé .
P/s:
- Công cụ của mình hoàn toàn không lưu lại access_token của bạn, bạn tự chịu trách nhiệm khi gửi token lên các trang web ngoài. Để an toàn thì bạn có thể dùng endpoint https://api.facebook.com/restserver.php?method=auth.expireSession&format=json&access_token=<access_token> để hủy access_token.

- Công cụ của mình chỉ hoạt động nếu access_token của bạn là token full quyền (token lấy theo cách mình nêu ở trên), hoặc lấy theo bất kì cách nào khác mà đảm bảo có đủ quyền.

Không có nhận xét nào